Geschiedenis

 

Bethelkerk

Vanaf 1968 functioneerde de Bethelkerk aan de Colijnstraat 51 als behuizing voor de toen 144 leden tellende religieuze Molukse groepering, die destijds aan de van Oldenbarneveltstraat en de Cort van der Lindestraat wonen.

Inmiddels zijn een groot aantal van hen in de zeventiger jaren terug gegaan naar hun vaderland Indonesië, deels zijn elders verhuisd en helaas zijn er ook veel van hen overleden.

 

In 1988 stootte het rijk (toenmalige WVC) het kerkgebouw af en kwam het kerkgebouw in handen van onze kerkgemeenschap J.P.I.N. (Jemaat Protestants Indonesia Nederland).

Vanaf dat moment moesten we zelf onze broekriem hoog zien te houden en fungeren wij als gemeenschap, geheel zelfstandig met een eigen predikant/ voorganger, dagelijks bestuur en gemeenteleden.

 

De overdracht geschiedde in het kader van de door het rijk gestimuleerd zelfbeheer en het normaliseren van betrekkingen tussen Molukse burgers de Nederlandse Overheid en integratie t.o.v. de Nederlandse bevolking. 

 

Door omstandigheden zijn wij na 45 jaren genoodzaakt ons Bethelkerk te verkopen. Dit was in juli 2013.