Agenda

 

 

06-02-2016    vervolg pastorale gesprekken/ vervolg huisbezoeken bij de gemeenteleden

 

20-02-2016    vervolg huisbezoeken

 

19-03-2016    13:00uur ALV / de Robbedoes

 

09-04-2016    13:00uur ingelaste ledenvergadering / de Robbedoes

 

28-05-2016    Bazar/Pasar Rommelmarkt

Reisje Kindernevendienst (datum volgt)

25-06-2016    Pelita Landelijke Molukse Ouderendag in Barneveld 

 

13-08-2016    19:00uur 1e Bidstond bij fam. Timisela

 

10-09-2016    19:00uur 2e Bidstond bij S. Thenu 

   

22-10-2016   13:00uur ALV de Robbedoes

                    De ALV wordt tot nader order opgeschort, vindt nog plaats in het jaar 2016

05-11-2016   huisbezoeken

12-11-2016   huisbezoeken

19-11-2016   huisbezoeken

26-11-2016   huisbezoeken

 

18-12-2016    Gezamenlijke Kerstviering

 

 

JANUARI 2017

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

2019

21-08-2019  19.00uur Gemeenteavond / de Hofstad

28-08-2019  19.30uur Malam membagi bij de familie M. Pattipeilohy

21-09-2019  14.00 Lezing Christus de Pela par excellence / de Hofstad, spreker Dr. Ds. S. Ririhena

28-09-2019  12.00 Algemene ledenvergadering / de Hofstad