Bediening

 

ZONDAG DIENSTEN

 

Predikanten

Ds. C. Parinussa

Ds. G. Pattipeilohy

bijgestaand door ouderling en diakenen

 

zie roostererediensten

 

er wordt zowel in het Maleis als in het

Nederlands gepreekt

 

liedboeken: Nanjian Rohani, Mazmur dan Tahlil, Doa sabat lama, Kidung Jemaat

 

BIJZONDERE DIENSTEN                                                                                           ACTIVITEITEN

2X per jaar bediening van het                                                                                        zangkoor

Heilig avondmaal                                                                                                          jaarlijkse kerstmarkt

 

Kerstviering                                                                                                                 de sacrementen toe te dienen en de

Paasviering                                                                                                                  zegen afhandelingen die noodzakelijk geacht

Hemelvaartsdienst                                                                                                        worden op basis vanuit het Protestants Christelijke

Pinksterdienst                                                                                                               grondslag

Adventdiensten

 

Belijdenis dienst

Doopdienst

Huwelijse inzegeningen

Rouwdiensten

 

CATHECHISMUS

leeftijdsgroep: va. 16 jaar

 

KINDERNEVENDIENSTEN

tijdens de erediensten

2 leeftijdscategoriën: tot en met 8 jaar

                               9 tot en met .......